Zgon przy ul. Toruńskiej

Śmikerć bezdomnego.

4 stycznia tego roku,, około godz. 23:45, patrol Straży Miejskiej realizujący rutynowe zadanie związane z kontrolą miejsc przebywania osób bezdomnych, stwierdził w pobliżu jednej z nieruchomości znajdującej się na ulicy Toruńskiej leżącego mężczyznę. Z uwagi na to, że mężczyzna nie reagował na żadne bodźce,  sztywność kończyn, brak wyczuwalnego pulsu i oddechu, na miejsce zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe oraz Policja. Dalsze czynności w tej sprawie związane z ustaleniami okoliczności zgonu przejęła Policja.

Dariusz Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu