Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku, którego patronem jest Tadeusz Kościuszko, obchodził jego imieniny

Włocławska Samochodówka - szkoła, do której chętnie się chodzi i uczy.

Tadeusz Kościuszko

Urodził się 04.02.146r. w Mereczowszczyźnie (Wołyń). Pochodził ze średniej klasy. W powstaniu 1794 roku, był Naczelnikiem Sił Narodowych. W latach 1755-1760 uczył się u Pijarów w Lubieszowie, a później w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Uzupełniał wykształcenie w zakresie inżynierii wojskowej na studiach w Paryżu, po czym wrócił o kraju w 1774 roku. Jego pobyt w ojczyźnie nie jest długi, popadł w konflikt z hetmanem Józefem Sosnowskim. Emigruje Kościuszko do Ameryki Północnej i wsławia się odwagą w bitwie o Saratogę w 1777 roku. Do kraju powraca w 1784 roku i osiada w swym majątku w Siechnowicach.

W 1792 roku w obronie Konstytucji 3-go Maja walczy w armii koronnej umiejętnie organizując współdziałanie różnych rodzajów wojsk. Po przystąpieniu Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej podał się do dymisji, czym wzbudził uznanie w kraju i poza jego granicami. W początkach 1793 roku bezskutecznie zabiega o pomoc Francji, we wrześniu przedstawia projekt powstania tym, którzy zadeklarowali do niego przystąpienie. Termin marzec 1794 roku wyznacza dopiero pod koniec lutego tegoż roku. 24.03.1794 roku zostaje ogłoszony w Krakowie Akt powstania, Tadeusz Kościuszko obejmuje funkcję Naczelnika. Jego wojska rozbijają armię rosyjską pod Racławicami umożliwiając przeprowadzenie dalszych działań zbrojnych.

Od 41 lat Tadeusz Kościuszko patronuje Zespołowi Szkół Samochodwych.

DZIŚ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU to:

  • Technikum nr 5 dla absolwentów szkół podstawowych (nauka trwa 5 lat)
  • V Liceum Ogólnokształcące  (nauka trwa 4 lata)
  • Branżowe Szkoła I Stopnia nr 4 (nauka trwa 3 lata)

Program uroczystości obchodów imienin patrona szkoły Tadeusza Kościuszki

  • Uroczysty apel inaugurujący obchody o godz. 8:50 na sali gimnastycznej
  • Na trzeciej godzinie lekcyjnej (9:30 do 10:30) w bibliotece szkolnej przeprowadzono „Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły" adresowany do uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej. rganizatorzy: p. Anita Kaniewska- Kwiatkowska, p. Dariusz Borowski
  • Na czwartej godzinie lekcyjnej (10:30 do 11:25) w bibliotece szkolnej odbędbył się „Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły" adresowany do uczniów klas pierwszych po gimnazjum. Organizatorzy: p. Anita Kaniewska- Kwiatkowska, p. Dariusz Borowski
  • Na czwartej godzinie lekcyjnej (10:30 do 11:25) w świetlicy szkolnej przeprowadzony został „Konkurs Motoryzacyjny". Udział wzięły klasy: 4 TsD, 1 TsB, 1 Cz. Organizatorzy: p. Marek Jaworski, p. Mirek Matuszewski, p. Mariusz Koprowski
  • Wświetlicy szkolnej odbędzie się koncert „Kościuszko muzycznie". Udział biorą na szóstej godzinie lekcyjnej (11:30 do 13:15): 1 TsA, 1 TsB, 1dC, zaś na siódmej godzinie lekcyjnej (13:20 do 14:05) klasy: 1 TiB, 1 LoA, 1 TiA, 1 LoB. Organizatorzy: nauczyciele zajęć artystycznych, np. Anna Augustynowicz, Marcin Woźniak
  • Od godziny 11:00 na sali gimnastycznej rozgrywany będzie mecz koszykówki „Absolwenci Samochodówki" kontra „Reprezentacja Samochodówki"
  • W holu głównym szkoły można było obejrzeć okazjonalną wystawę o Tadeuszu Kościuszce, przygotowaną przez koło historyczne

O szkole i o tymm dlaczego wybrali Zespół Szkół Samochodowcyh opowiedzieli: Natalia Feliniak i Emil Szychulski

Koncert „Kościuszko muzycznie" został przygotowany przez nauczycieli zajęć artystycznych: Annę Augustynowicz, Marcina Woźniaka i ArkadiuszaAugustynowicza  a w nim zagrali:

uczniowie:  Maciej Cymerman, Damian Wiśniewski, Rafał Kujawa, Ryszewski Bohdan, Grzegorz Paliwoda, Dorian Krychowiak, Tomasz Szymański, Jan Wojciechowski, Błażej Walczak Natalia Feliniak, Weronika Chlewicka, Wiktor Ochmański

absolwenci:  Ada Kanarkiewicz, Mateusz Łodygowski

Niezapomniane chwile w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku w związku uroczystymi obchodami imienin patrona Szkoła Tadeusza Kościuszki. 

Od pierwszej chwili, tuż po przekroczeniu progów szkoły, dało się poczuć ducha patrona szkoły i historię związaną z jednym z najwybitniejszych Polaków - Tadeuszem Kościuszką.  Już sam apel uświadomił mi, że jestem w Szkole o wspaniałych tradycjach. Że jestem w szkole, gdzie dba się o szczegóły, gdzie dba się o poziom nauczania. Po wizycie jestem zauroczony uczniami. Mogłem być znimi przez kilka godzin i z pełną swiadomością mogę stwierdzić, że młodzież chodząca do "Samochodówki" jest wspaniała. Gratuluję wszystkim nauczycielom i pracowikom szkoły za wspanią pracę. 

Mariusz Kowalewicz

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu