Zaproszenie na debatę społeczną

"Bezpieczna droga - wygrane życie".

Komenda Miejska Policji we Włocławku zaprasza na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym pn. „Bezpieczna droga – wygrane życie". Debata odbędzie się 23 października 2019r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku.

Debata społeczna jako jedna z form komunikowania się ze społeczeństwem pozwala na zdiagnozowanie oczekiwań społecznych wobec instytucji oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla obywateli. W tym celu policjanci organizują debatę pt. „Bezpieczna droga – wygrane życie" dla mieszkańców Włocławka. Spotkanie ma na celu wypracowanie katalogu propozycji rozwiązań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i świadomości uczestników ruchu drogowego.

Debata odbędzie się 23 października 2019r. o godz. 11:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 20.  


st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska
Zespół Komunikacji Społecznej
Komenda Miejska Policji we Włocławku


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu