Zapraszamy uczniów szkół do udziału w IX Włocławskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych

Karty uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 15 stycznia 2019r.  na adres: KOMENDA MIEJSKA POLICJI we Włocławku, Wydział Prewencji, ul. Okrężna 25, 87-800 Włocławek

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wspólnie z Urzędem Miasta Włocławek oraz Starostwem Powiatowym we Włocławku w roku szkolnym 2018/2019 organizuje IX Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych pod hasłem „Nie bój się cieni. One świadczą, że gdzieś jest światło".

Celem przeglądu jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec używek (alkohol, środki odurzające, narkotyki). Młodzi ludzie często sięgają po używki z nudów, bądź decydują się na ten krok w celu poczucia przynależności i akceptacji ze strony środowiska rówieśniczego. Poprzez sztukę młodzież wypowie się na temat uzależnień i ich konsekwencji. Przygotowanie scenariusza i uczestnictwo w przeglądzie pozwoli w sposób atrakcyjny zdobyć wiedzę o uzależnieniach, da możliwość wypowiedzenia się i spojrzenia na problem stosowania używek przez pryzmat ich wiedzy i doświadczeń, pobudzi do refleksji. Spektakle teatralne pomogą budować poczucie własnej wartości, rozwijać zainteresowania oraz integrować wykonawców. Przegląd skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich z terenu miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego.
 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie zgłoszeń jest specjalista Edyta Olszewska tel 54 414 53 59 (w godz. 8-15 od poniedziałku do piątku).


nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Oficer Prasowy KMP we Włocławku


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu