Zakończył się nabór do 8. Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu.

W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się równo 50 uczestników ze wszystkich grup wiekowych. Ze względu na małą ilość zgłoszeń w kategoriach wiekowych Adept i Senior, zostały one połączone, a prezentowane listy uczestników są jednoznaczne z kolejnością występów.

Impreza rozpocznie się 20 marca 2020r. (piątek) o godzinie 8.00 i będzie miała miejsce w Choceńskim Centrum Kultury przy ulicy 3 Maja 29. Uczestnicy powinni stawić się minimum pół godziny przed występem. Każdy uczestnik wraz z opiekunem potwierdza swoje przybycie w punkcie rejestracji przy wejściu do CCK.

W tym roku organizatorzy nie przewidzieli obiadu dla uczestników. Jak co roku natomiast można spodziewać się słodkiego poczęstunku, ciepłych napojów oraz zdrowych soków od firmy Bracia Sadownicy ze Śmiłowic.

Organizatorami tego wojewódzkiego konkursu są: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu, Choceńskie Centrum Kultury i Biblioteka w Choceniu oraz Urząd Gminy Choceń. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Choceniu, Wójta Gminy Choceń oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który - jak co roku - objął patronat nad Festiwalem.

 

 

 

 

CHOCEŃ

20 MARCA 2020

 

 

PROGRAM

 

              

CZĘŚĆ I – JUNIOR

 

(szkoła podstawowa – klasy V-VI)

8.00 – 8.15

Powitanie

8.15 – 9.20

Przesłuchania: JUNIOR – soliści

09.20 – 9.35

Przesłuchania: JUNIOR – duety/zespoły

9.35 – 10.05

Obrady Jury

10.05 – 10.40

Przemówienia

Ogłoszenie wyników I części – wręczenie nagród

Koncert laureatów

CZĘŚĆ II – ADEPT / SENIOR

 

(szkoła podstawowa – klasy VII-VIII, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe)

10.40 – 11.40

Przesłuchania: ADEPT / SENIOR – soliści

11.40 – 12.05

Przesłuchania: ADEPT / SENIOR – duety/zespoły

12.05 – 12.40

Obrady Jury

12.40 – 13.10

Ogłoszenie wyników II części – wręczenie nagród

Koncert laureatów

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Programie.

 

 

                                  1 Herb choceń                  


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu