Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Centrum Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  rozpoczęto wybory członków kolejnej kadencji.
Sejmik tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów,  praca w Sejmiku ma charakter społeczny, a od jego członków oczekuje się dużego zaangażowania w sprawy społeczne, możliwości dojazdu na spotkania Sejmiku (koszty nie są refundowane), dostępu do poczty elektronicznej (co najmniej raz w tygodniu), ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatów do kolejnej kadencji Sejmiku do dnia 16 października 2018 roku za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl; lub  cop.wloclawek@gmail.com
  

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://cop.wloclawek.pl/2018/10/zachecamy-do-zglaszania-kandydatow-do-sejmiku-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

 

Z wyrazami szacunku,

Honorata Maj


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu