XVIII  Integracyjne Regaty Żeglarskie ANTAŁEK  2019

O antałek wina.

ZAWIADOMIENIE  O  REGATACH.    

1. ORGANIZATOR:  YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie

2. SPONSOR:  Samorządowy: Gmina Miasto WŁOCŁAWEK

3. CEL REGAT  - Promocja „Włocławskiego Morza” - jego walorów nautycznych i rekreacyjnych, integracja środowiska żeglarskiego miasta Włocławka i zaprzyjaźnionych okręgów: Płocka i Torunia.

4.    MIEJSCE I TERMIN - Port regat: MARINA ZARZECZEWO.

Regaty odbędą się na Zalewie Włocławskim w dniu: 24 sierpnia 2019 r. (sobota) 

Otwarcie regat planowane jest na godzinę: 12:00.  Start ok. 12:30

Zakończenie regat, nagrodzenie „zwycięzców” oraz wspólna biesiada ok. godz. 15:30 – 17:00.

Zwieńczeniem imprezy będzie Muzyczne Spotkanie z zespołem „CRISTAL BAND” od 17:00.

5.    PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2017 ¸ 2020 (tylko w zakresie prawa drogi) oraz Instrukcją Żeglugi i niniejszym Zawiadomieniem.

KLASY:  Regaty zostaną rozegrane ze startu wspólnego bez podziału na klasy.

7.    ZGŁOSZENIA DO REGAT, REJESTRACJA ZAWODNIKÓW, INSTRUKCJE :

Zgłoszenia i rejestracja zawodników do regat prowadzona będzie w oparciu o zgłoszenia dokonane w Komisji Regatowej w dniu regat w godzinach od  11:00 do 12:00. Instrukcja Żeglugi, dokładny czas startu i sygnały startowe oraz trasa regat zostaną przedstawione zawodnikom podczas odprawy sterników w dniu regat przez SG (zaraz po otwarciu zawodów).

8.    WARUNKI UCZESTNICTWA

A.    Opłacenie wpisowego w wysokości 25 zł od jachtu.

B. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas uczestnictwa w imprezie.

C. Jacht musi posiadać widoczne znaki identyfikacyjne oraz odpowiednią ilość sprzętu ratunkowego.

9. NAGRODY - zwycięska załoga otrzyma ANTAŁEK WINA słusznej jakości – do podziału na wszystkich uczestników regat (i gości), ufundowaną tradycyjnie przez Zwycięzcę i „Czerwoną Latarnię” ubiegłorocznych regat.

Główna nagroda ma charakter integracyjny i jest gwarancją dobrej zabawy w doborowym towarzystwie żeglarskiego bractwa.  Inne nagrody – zgodnie z sugestią sponsorów.

10. INFORMACJE

Sternicy chcący wystartować w regatach, mogą dokonywać wstępnych zgłoszeń: e-mail biuro@yca.pl lub  w Bosmanacie Mariny Zarzeczewo  54 255 02 55

Wszystkie jachty będące w dyspozycji YCA są zarezerwowane dla uczestników regat od godz. 10:00 w dniu regat.

Zapraszamy do  uczestnictwa, życząc wspaniałej zabawy, pomyślnych wiatrów

i pierwszego oraz ostatniego miejsca na mecie


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu