Wystartowaliśmy z World Sailing Emerging Nations Programme

18 uczestników z 17 krajów.

Od wtorku 9 lipca do piątku - 12 lipca br. w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS realizowany jest World Sailing Emerging Nations Programme. Zapraszamy przedstawicieli mediów na to bardzo istotne dla sportu żeglarskiego wydarzenie!

18 uczestników z 17 krajów, pod okiem trenera z Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej - Roberta Holdena oraz trenerki z Polskiego Związku Żeglarskiego Anny Weinzieher, uczestniczki igrzysk olimpijskich „Londyn 2012” będą się aklimatyzować w Polsce przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Świata w żeglarstwie, które odbędą się w Gdyni w dniach 13-12 lipca.

Wydarzenie jest efektem owocnej i partnerskiej współpracy między Międzynarodową Federacją Żeglarską, Polskim Związkiem Żeglarskim (współorganizatorem) i Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gospodarzem szkolenia.

Realizowany projekt szkoleniowy jest efektem zaufania jakim władze światowego żeglarstwa obdarzają Polski Związek Żeglarski i rekomendowanych przez nas partnerów. Potencjał infrastrukturalny Uczelni i Narodowego Centrum Żeglarstwa w połączeniu z kapitałem ludzkim PZŻ umożliwiają realizację jednego z naszych głównych celów, upowszechniania żeglarstwa poprzez inspirację jak największej liczby osób i krajów. Nasza działalność ma poniekąd charakter misyjny, ponieważ swoje doświadczenia przekazujemy żeglarzom z krajów nie posiadających jeszcze rozwiniętych struktur szkoleniowych – powiedział dr Tomasz Chamera, prezes PZŻ.

To jedno z trzech prestiżowych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, jakie realizowane jest przez nas w bieżącym roku, we współpracy z WORLD SAILING. Jest dla nas niezwykle istotne, że gotowość organizacyjna NCŻ AWFiS, przejawia się w realizacji projektów o zasięgu ogólnoświatowym. Stawiamy na współpracę międzynarodową. W końcu internacjonalizacja jest jednym z celów strategicznych AWFiS - relacjonuje Maciej Szafran, organizator i koordynator wydarzenia.


Wraz z instruktorami będziemy gościć dokładnie 21 uczestników z 18 krajów (europejskich, afrykańskich, azjatyckich oraz północno i południowo amerykańskich). Dla części z nich będzie to pierwsza wizyta w Polsce, w Gdańsku, w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS. Jesteśmy przygotowani, zapowiada się niezwykle ciekawy i entuzjastyczny tydzień pracy – dodaje lider załogi NCŻ AWFiS.


    
 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu