Wspólne ćwiczenia policjantów i służby ochrony „Anwilu"

Wspólne ćwiczenia

Na teren zakładu „Anwil" we Włocławku  wtargnęła grupa uzbrojonych terrorystów, którzy wzięli zakładników - taka informacja dotarła do dyżurnego włocławskich mundurowych. Na szczęście to tylko scenariusz wspólnych ćwiczeń policjantów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie zakładu.

W środę (13.09.18) w godzinach przedpołudniowych z dyżurnym włocławskich mundurowych skontaktowała się ochrona zakładu „Anwil" we Włocławku, informując o wtargnięciu grupy uzbrojonych osób, które następnie uwięziły pracowników.

Na miejsce niezwłocznie udał się policyjny patrol i potwierdził tę informację. Mundurowi ustalili, że do budynku podczas konferencji wtargnęła czteroosobowa grupa napastników, którzy przetrzymują pracowników oraz żądają okupu, uwolnienia wcześniej aresztowanych działaczy grup ekstremistycznych i podstawienia pojazdu.

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników nakazał natychmiastową ewakuację wszystkich osób z terenu zakładu. Do działań przystąpili policyjni negocjatorzy, którzy nawiązali kontakt z napastnikami. Prowadzone rozmowy skutkowały uwolnieniem większości zakładników, jednak pięciu pracowników wciąż było przetrzymywanych przez terrorystów. Ponieważ dalsze rozmowy z napastnikami nie przyniosły zamierzonych rezultatów, została podjęta decyzja o użyciu grupy szybkiego reagowania. Ostatecznie policjanci wyeliminowali zagrożenie i odbili zakładników.

Tak w skrócie przedstawiał się scenariusz ćwiczeń, w których oprócz pracowników zakładu wzięły udział służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie Anwilu, mundurowi i przedstawiciele ratusza zajmujący się zarządzaniem kryzysowym.  Celem tych działań było doskonalenie metod działania i współpracy z różnego rodzaju służbami i instytucjami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu