Włocławek mówi przemocy STOP

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że projekt „Włocławek mówi przemocy STOP”
jest niezwykle pozytywnie odbierany przez mieszkańców Włocławka.
W ramach tegorocznej edycji projektu działania zostały rozszerzone. Obejmą one przede
wszystkim, edukację dzieci, młodzieży oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy. Projekt stawia sobie za cel poprawienie jakości i zwiększenie dostępności do
specjalistycznego wsparcia na terenie miasta.
Ważnym, a zarówno nowym, przedsięwzięciem jest prowadzenie dyżurów specjalisty
oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych. Oferta pomocy skierowana jest do wszystkich
osób, które mają trudność w kontrolowaniu swojej impulsywności. Każda
zainteresowana osoba może zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w rejonie,
który udzieli podstawowych informacji oraz przyjmie zgłoszenie uczestnika. Zgłoszenia
można składać także w siedzibie Sekcji Asysty Rodzinnej ul. Ogniowa 8/10. Objęcie
wsparciem jest bezpłatne.
Ponadto prowadzone będą sprawdzone już we wcześniejszej edycji działania, a w tym
„pa-TROLKI POMAGAJĄ”. Pracownicy MOPR będą odwiedzali osoby, które
wymagają wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Podobnie, jak w minionym roku
patrole będą monitorowały sytuację rodzin w godzinach późno popołudniowych i
wieczornych w wybrane dni wolne od pracy. Ta forma będzie wspierała osoby, które są
narażone na doświadczanie przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1943


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu