Wielka ofensywa fotowoltaiczna we Włocławku

Zostało ogłoszone postępowanie ofertowe w tej sprawie.

Instalacje fotowoltaiczne pojawią się na dachach budynków użyteczności publicznej Najpierw jednak Urząd Miasta Włocławek zleci opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: przeprowadzenia wizji lokalnej wszystkich obiektów na których planowane jest przedsięwzięcie wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej każdego obiektu oraz dachu; przygotowania opinii na temat stanu technicznego dachów; przygotowania wizualizacji instalacji na każdym z obiektów; przeprowadzenia wszelkich badań i pomiarów wszystkich ww. instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016, dokonania analizy zużycia energii elektrycznej.

W zamierzeniu, opracowana zostanie kompletna dokumentacja wykonawcza, z podziałem na branże  dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Docelowo, instalacje fotowoltaiczne miałyby pojawić się na budynkach: Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku, Zespołu Szkół Elektrycznych, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg oraz na Dworcu PKS.

A to dopiero początek tej wielkiej inwestycji we Włocławku. Wg informacji, do których dotarło Radio eMKa panele "słoneczne" pojawią się na wszystkich obiektach użyteczności publicznej we Włocławku: na dachach szkół, bibliotek, obiektach MZOZ-u, przedsiębiorstw. Miasto chce uniezależnić się od prądu pozyskiwanego ze spalania węgla a więc od dostawców, którzy zmonopolizowali polski rynek energetyczny. Niewykluczone, że Włocławek postawi również na budowę farm fotowoltaicznych co pozwolii na jeszcze większe uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł energii. Póki co Włocławek stawia na panele fotowoltaiczne. Ale być może na horyzoncie włocławian pojawią się również wiatraki. 

Wartość kontraktu liczony jest w wielu milionach złotych. Projekt czystej energii to na dziś najwięsze wyzwanie dla budżetu Miasta Włocławka. Należy sądzić z duża dozą pewności, że Włocławek już wkrótce stanie się pierwszym miastem w Polsce, gdzie jest czysta energia i czyste powietrze. 

Gwarancja działnia paneli fotowoltaicznych określa się na 25 lat a zwrot poniesionych kosztów inwestycji to 4-5 lat. 

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu