W Warszawie odbędzie się Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej

Szczyt odbędzie się w dniach 9-10 września.

We wrześniu w Warszawie odbędzie się Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej (Regional and Economic Diplomacy Summit 2019). - Organizujemy wydarzenie, którego w Europie jeszcze nie było. W jego centrum będą lokalni liderzy opinii świata biznesu, nauki i samorządów, a nie liderzy polityczni - zapowiada wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Organizatorzy spodziewają się ponad 1000 uczestników.


  • Szczyt odbędzie się w dniach 9-10 września. W jego ramach odbędą się liczne sesje plenarne, panele dyskusyjne i seminaria.
  • Honorowymi współorganizatorami są m.in. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejski Komitet Regionów.
  • Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie V Kongres Klastrów Polskich.

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej to wydarzenie zrzeszające ponad 1000 uczestników i interesariuszy zarówno z Polski, jak i ze środowiska międzynarodowego, reprezentujących biznesowy, naukowy i samorządowy szczebel.

- Organizujemy wydarzenie, którego w Europie jeszcze nie było. W jego centrum będą lokalni liderzy opinii świata biznesu, nauki i samorządów, a nie liderzy polityczni. To oni budują lokalne ekosystemy gospodarcze - zapowiada wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Głównym celem konferencji będzie pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej - dodaje.

O dyplomacji samorządowej wiceminister Ociepa mówił również w ostatnim odcinku Rządowej Ławy w portalu WNP.PL. - Zaprosiliśmy trzy grupy interesariuszy. Nieoczywistych. Oni są nie na pierwszej linii relacji politycznych, ale w drugiej odgrywają kluczową rolę. To nie jest szczyt premierów i ministrów, a liderów opinii w poszczególnych krajach europejskich – opisywał Ociepa. Zobacz więcej: Trudna współpraca między resortami. W grze zagraniczne kontrakty polskich firm.

 

Zobacz obraz na Twitterze

 Jak wskazuje MPiT spotkanie ekspertów ma umożliwić uczestnikom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do zagadnień dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej i naukowej. Ponadto, celami szczytu są: 

- promocja współpracy regionalnej w wybranych obszarach 
- stworzenie unikatowej platformy do wymiany i nawiązania kontaktów pomiędzy interesariuszami z kraju i zagranicy 
- omówienie strategicznych dziedzin współpracy regionalnej 
- analiza najlepszych praktyk tworzenia ekosystemów wspierających lokalny rozwój 
- badanie interdyscyplinarnego wymiaru dyplomacji regionalnej i ekonomicznej 
- podkreślenie innowacyjności w dyplomacji regionalnej i ekonomicznej 
- zaznaczenie roli i pozycji Polski w kształtowaniu polityki regionalnej w Europie Podczas konferencji odbędzie się wydarzenie specjalne, podczas którego zostanie podpisana deklaracja European Cluster Alliance, inicjatywy mającej na celu wzmocnienie współpracy europejskich klastrów, w tym reprezentacji klastrów w Unii Europejskiej.

- Ważnym elementem szczytu będzie porozumienie o utworzeniu European Cluster Alliance, bo zależy nam na konstruktywnej i pragmatycznej współpracy biznesowej w regionalnych ekosystemach - mówi wiceminister Ociepa.

Celem promocja Polski

Dodał, że celem rządu jest promocja Polski jako kraju otwartego w większym stopniu na współpracę regionalną. 

- We Francji, Hiszpanii, Włoszech regiony mają znacznie więcej autonomii niż polskie województwa, co się wiąże z większym potencjałem politycznym i gospodarczym tych regionów. W związku z tym docieranie do nich bezpośrednio jest często znacznie bardziej skuteczne niż prowadzanie generalnej, kierowanej do całego państwa polityki informacyjnej czy w ramach dyplomacji gospodarczej - mówi Ociepa.

Wiceszef MPiT zaznaczył, że celem wydarzenia jest promocja Polski jako kraju otwartego na współpracę międzynarodową. - Kraju sukcesu gospodarczego, państwa, które rozumie, że ten sukces budują nie tylko rządy, ale ludzie, którzy na co dzień prowadzą swoje firmy, uczelnie i rządzą regionami, są mocno skupione na realizacji celów wymiernych finansowo - mówi Ociepa.

Według niego efektem szczytu będą konkretne umowy. - Szczyt będzie okazją do podpisywania umów, zawierania współpracy i poznawania nowych podmiotów, które w przyszłości mogą być niezbędne do rozwoju danej instytucji" - mówi Ociepa. Zapowiada, że w toku rozmów z ministrami pojawi się m.in. temat Europejskiej Inicjatywy Bateryjnej, która ma zmniejszyć przewagę na rynku dostawców baterii spoza UE.

Współpraca międzynarodowa

Hasłem wydarzenia jest „Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności”. Ponad 100 panelistów reprezentujących różne środowiska i potrzeby będzie rozmawiać o najlepszych praktykach uprawiania dyplomacji na świecie, o nowych formach współpracy i skutecznych kanałach dobrej dyplomacji w regionie.

Podczas szczytu ma się też odbyć sesja ministerialna z udziałem ministrów z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy, która będzie dotyczyć zagadnień dyplomacji ekonomicznej i promocji gospodarki. 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie V Kongres Klastrów Polskich.Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?” ma dać impuls do debaty między innymi na temat współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Zobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na Twitterze


 

Rolę honorowych współorganizatorów konferencji pełnić będą organizacje międzynarodowe, w tym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejski Komitet Regionów. Wśród partnerów wydarzenia są Związek Miast Polskich, Business Centre Club, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Polska Organizacja Turystyczna. 


Na program konferencji będą składały się trzy główne obszary tematyczne: 

1. Samorząd/Region 
- różne dziedziny międzynarodowej współpracy samorządowej 
- wymiar rozwojowy dyplomacji samorządowej 
- prezentacja najlepszych praktyk i osiągnięć 

2. Gospodarka/Biznes 
- wsparcie ekspansji zagranicznej marek narodowych i promocja na rynkach trzecich 
- wzmocnienie lokalnej współpracy gospodarczej na poziomie międzynarodowym 
- transgraniczna współpraca przedsiębiorstw 
- międzynarodowa współpraca gospodarcza samorządów 

3. Nauka/Wiedza 
- różne dziedziny międzynarodowej współpracy samorządowej 
- wymiar rozwojowy dyplomacji samorządowej 
- prezentacja najlepszych praktyk i osiągnięć. 

 

źródło: portalsamorzadowy.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu