Szkolenie na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Wtorek, 20 sierpnia 2019, godz. 18:00.

Nowym etapem w życiu człowieka mogą być żagle.

 

ORGANIZACYJNE -  wtorek, 20 sierpnia 2019, godz. 18:00
MARINA ZARZECZEWO - Miasto WŁOCŁAWEK


Szkolenie na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO (zgodnie z programem PZŻ)
Organizator:  YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie  tel.: 54 255 02 55

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
•    Posiadanie właściwej sprawności motorycznej do poruszania się na jachcie żaglowym
•    Ukończone 12 lat  (do egzaminu można przystąpić po ukończeniu 14 lat)
•    Zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa przez osobę niepełnoletnią
•    Wpłata za udział w szkoleniu.

Harmonogram zajęć:
•    Zajęcia teoretyczne + szkolenie praktyczne (w tym prace bosmańskie) przewidziane są od 21 sierpnia 2019 do 5 października 2019 r.
•    Zajęcia praktyczne odbywać się będą zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez instruktorów i uczestników na spotkaniu organizacyjnym.
•    Zajęcia teoretyczne raz w tygodniu po zajęciach praktycznych.
•    Po zakończeniu szkolenia – egzamin niedziela, 6 października 2019 r 

Opłata za szkolenie /płatne przelewem na konto/:
wynosi 900,- zł  (młodzież szkolna  450,- zł)* - dotacja UM Włocławek)
•    I rata  - kwota 500,- (300,-) zł płatna do dnia  30 sierpnia 2019 r.
•    II rata - kwota 400,- (150,-) zł płatna do dnia  20 września 2019 r. 


Wpłaty należy dokonywać na konto YACHT CLUB ANWIL, ul. Uskok 5,  87-801 WŁOCŁAWEK w BOŚ S.A.  nr  70 1540 1069 2001 8701 3387 0002, 
z dopiskiem:  „Szkolenie żeglarskie JESIEŃ 2019 + imię i nazwisko uczestnika”

Opłata za egzamin: (egzaminatorzy z PZŻ)
Opłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego wynosi 250,- zł. Tę wpłatę dokonujemy przelewem na konto Polskiego Związku Żeglarskiego najpóźniej 48 godzin przed przystąpieniem do egzaminu.
Osoby uczące się, do 26 roku życia wnoszą 50% opłaty egzaminacyjnej po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Przełożonym uczestników i instruktorów szkolenia będzie:
 Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (w skrócie KWŻ): - Instruktor Żeglarstwa PZŻ kol. Tomasz Zieliński  tel.: 695 102 469

                                      
 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu