Strzelcy rekrutują w swoje szeregi

http://www.zs.js4051.xaa.pl/o-nas/rekrutacja/

Nowoczesna ofert szkoleniowa przygotowana dla szerokiego grona odbiorców - to właśnie tym Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek pragnie przyciągnąć w swoje szeregi w ramach letniej rekrutacji 2019.


Zdobywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w ramach swojej działalności proobronnej to nowość jaką przewiduje ogłoszona niedawno nowoczesna formuła szkolenia przyjęta przez naszą Włocławską Jednostkę Strzelecką. Do realizowanych przez Stowarzyszenie specjalności Rozpoznania, Teorii i Praktyki Strzelań, SERE, Regulaminów i Musztry oraz OPMBR doszły całkowicie nowe dotychczas niespotykane specjalności takie jak medyczna, administracyjno-biurowa, medialna, logistyczna pozwolą strzelcom zdobywać umiejętności, które mogą przydać im się w przyszłej pracy Lekarzy, Ratowników Medycznych, Urzędników Państwowych, Księgowych, Logistyków czy też Dziennikarzy. Nowoczesny program szkolenia poza zdobywaniem wiedzy teoretycznej zakłada także przechodzenie specjalistycznych szkoleń oraz odbywanie praktyk zawodowych dzięki czemu przyszli strzelcy będą mogli rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie jaka ich interesuje.

Co jeszcze stowarzyszenie oferuje dla swoich przyszłych członków?
- Możliwość nieodpłatnego zdobywania wielu uprawnień i kwalifikacji Państwowych, 
- 95% zniżki na korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, 
- Możliwość wyrobienia pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich lub pomoc w uzyskaniu pozwolenia na broń do celów sportowych, 
- Podniesienie poziomu sprawności fizycznej poprzez przygotowanie dla każdego z uczestników indywidualnych programów ćwiczeń, 
- Podniesienie umiejętności posługiwania się Językiem Angielskim oraz zdobywanie międzynarodowych certyfikatów językowych STANAG 1111 i 2222, 
- Dodatkowe punkty do rekrutacji w służbach mundurowych oraz na Uczelnie Wyższe,

Jakie wymagania trzeba spełnić aby zapisać się do Strzelca:
a) minimalny wiek 15 lat (ukończone w momencie składania przyrzeczenia - 11 listopada), maksymalny wiek - brak ograniczeń (w JS 4051 są także osoby dorosłe), 
b) Dobry stan zdrowia - każdy uczestnik składając dokumenty wypełnia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, 
c) Niekaralność - każdy uczestnik wypełnia oświadczenie o niekaralności, 

Jak wygląda rekrutacja do JS 4051?

W dniach 15,22,29 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00, w biurze Jednostki (ul. Okrzei 94 A - budynek Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku) odbędzie się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych. Następnie każdy z rekrutów zostanie dodatkowo zważony na specjalnej wadze sportowej do analizy składu jego ciała oraz zostanie poddany testowi sprawnościowemu (bieg na 1 km, brzuszki w czasie 2 minut, pompki). Test ten ma na celu sprawdzenie aktualnej wydolności organizmu każdego z przyszłych rekrutów oraz przygotowanie dla niego indywidualnego programu ćwiczeń dzięki, którym będzie wstanie znacząco poprawić swoje osiągnięcia. 
UWAGA!!! - nie ma żadnych minimalnych kryteriów sprawności fizycznej jakie muszą spełnić kandydaci do JS.

Następnie wszystkie osoby aplikujące do JS 4051 wezmą udział w pełni darmowym obozie szkolenia podstawowego jaki zorganizowany zostanie w dniach 22-28 lipca 2019 roku. W ramach obozu jego uczestnicy zostaną zakwaterowani w namiotach wojskowych i przejdą cykl różnego rodzaju szkoleń proobronnych realizowanych według minimum programowego MON. Dodatkowo Jednostka na czas obozu zapewni dostęp do pełnego sanitariatu jak i wszelkie środki edukacyjne do prowadzenia zajęć.

Po zakończeniu obozu unitarnego i zdaniu egzaminów końcowych jego uczestnicy będą mieli możliwość zapisania się na poszczególne specjalizację jakie ich interesują i w jakich zdobywać będą swoją dalszą wiedzę i doświadczenie. 11 listopada 2019 roku złoża natomiast swoje przyrzeczenie strzeleckie i staną się pełnoprawnymi członkami JS 4051 Włocławek.

Dla wszystkich zainteresowanych, dodatkowe informacje nt. rekrutacji do Strzelców dostępne są na ich stronie internetowej http://www.zs.js4051.xaa.pl/o-nas/rekrutacja/ lub pod numerem telefonu: 794-261-146. 

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu