Stanowisko ANWIL S.A. odnośnie ewentualnych zmian struktury właścicielskiej KKW S.A.

Przepychanki na linii Urząd Miasta Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej. Rzecz dotyczy przejęcia władzy nad KK Włocławek.

Jasne i zdecydowane stanowisko spółki Anwil.

- W związku z toczącą się w mediach dyskusją odnośnie struktury właścicielskiej Klubu Koszykówki Włocławek S.A. (dalej KKW S.A.), spółka ANWIL, będąca jego sponsorem strategicznym, pragnie zdementować jakoby jej oczekiwaniem było wprowadzenie ewentualnych zmian w strukturze właścicielskiej KKW S.A(.....)"

(......)Wszelkie kwestie dotyczące struktury właścicielskiej Klubu powinny być ustalane pomiędzy jego właścicielami, a więc Gminą Miasto Włocławek, posiadającą 49 proc. jego akcji i Towarzystwem Koszykówki Młodzieżowej, do którego należy 51 proc. akcji".

"Zarząd ANWIL S.A. podczas spotkania z przedstawicielami KKW S.A. i reprezentacją obydwu właścicieli KKW S.A., które odbyło się 11 czerwca 2018 roku w siedzibie ANWIL S.A. oraz wszystkich kolejnych, które miały miejsce pomiędzy czerwcem 2018 roku a lipcem 2019 roku, zawsze podkreślał – i podtrzymuje to stanowisko – że konieczne jest zniwelowanie ujemnego kapitału spółki, a także zapewnienie jej solidnych podstaw finansowych, umożliwiających rozwój oraz osiąganie dalszych sukcesów sportowych przez drużynę Anwil Włocławek w kolejnych sezonach (......)".

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu