Spotkania młodzieży z „prewencją"

Tym razem naszymi odbiorcami byli uczniowie Zespołu Szkół w Chodczu,

Przedstawiciele Wydziału Prewencji włocławskiej komendy spotkali się z uczniami Zespołu Szkół w Chodczu i II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku. Mowa była przede wszystkim o odpowiedzialności karnej nieletnich. Nie zabrakło również miejsca na informacje o zgubnym wpływie alkoholu i środków odurzających na życie i zdrowie.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą umożliwiają policjantom przekazanie im wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać, a także konsekwencji, jakie grożą za naruszenie prawa.

Tym razem naszymi odbiorcami byli w czwartek (04.10.18) uczniowie Zespołu Szkół w Chodczu, a dzisiaj (05.10.18) licealiści z II LO we Włocławku. Przedstawicielki włocławskiej komendy przybliżyły młodzieży przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która miedzy innymi określa granice wiekowe ich odpowiedzialności za popełnione czyny karalne.

Zawsze podczas spotkań z młodzieżą, która wkrótce wejdzie w dorosłość,  policjanci zwracają uwagę na szeroko rozumianą profilaktykę poświęconą „używkom".  Mundurowi starają się uświadomić uczniów jak ogromnym zagrożeniem są dla ich życia i zdrowia alkohol, narkotyki, czy dopalacze. Wskazują również jakie konsekwencje prawne mogą ponieść w związku z posiadaniem, czy udzielaniem takich substancji.  Bardzo pomocnym rekwizytem wykorzystywanym podczas tego rodzaju spotkań są specjalne alco i narkogogle. To dzięki nim uczniowie mogą doświadczyć w bezpieczny sposób jak mylny jest odbiór rzeczywistości i jak trudno o właściwą koordynację ruchów po zażyciu „używek".

Spotkania zakończyły się ciekawymi pytaniami skierowanymi przez uczniów do przedstawicielek komendy, na które te chętnie udzieliły odpowiedzi.

 

nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Oficer Prasowy KMP we Włocławku


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu