Sezon grzewczy a spalanie odpadów w domowych paleniskach

Kontrole palenisk

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym Straż Miejska siłami strażników z patroli „ekologicznych” rozpoczyna kolportażową kampanię informacyjną skierowaną w głównej mierze do właścicieli nieruchomości prywatnych, kamienic wielomieszkaniowych i domów jednorodzinnych mającą na celu zwrócenie uwagi i przybliżenie problematyki związanej z niezgodnym z przepisami pozbywaniem się odpadów komunalnych poprzez spalanie w domowych paleniskach.

Akcja Straży Miejskiej będzie polegała na  roznoszeniu i rozdawaniu ulotek informacyjnych przygotowanych i wydrukowanych dzięki wydatnej pomocy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku.

Wypalanie odpadów jest niezwykle ważnym zagadnieniem, ponieważ dzięki poznaniu skutków zagrożeń,  jakie za sobą niesie,  społeczeństwo może zrozumieć rodzaj i skalę zagrożenia.

Spalanie różnego rodzaju  substancji niebędących paliwami, szczególnie w okresie jesienno-zimowym powoduje, że znacznie pogarsza się jakość powietrza,  niewątpliwie  ma to szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, stan roślin i substancji zabudowy mieszkaniowej.  Dlatego należy  mieć świadomość, iż domowy piec to nie spalarnia śmieci, a to czym się w nim pali nie może być prywatną sprawą właściciela. Spalanie śmieci w piecu jest nie tylko wyrazem braku rozsądku, ale również jest to wykroczenie.

W prawie polskim problem odpadów jest uregulowany w kilku  aktach prawnych, między innymi należy wyróżnić dwa podstawowe akty prawa:  ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, na podstawie których strażnicy miejscy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Ponadto według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, sprawa może być przekazana do dalszej realizacji przez policję.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godz. 6:00 do 22:00, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Dariusz Rębiałkowski, rzecznik.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu