„Saniko” ubiega się o 15 mln zł dofinansowania na kluczowe inwestycje

Zadanie pod nazwą „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku” to kluczowe przedsięwzięcie dla Spółki „Saniko”, którego celem jest unowocześnienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz linii, na której sortowane są odpady w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 25 mln złotych. Jest możliwość, aby uzyskać dofinansowanie w kwocie ok.15 mln złotych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o co „Saniko” obecnie się stara. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku.

 

Pełna informacja na ten temat: http://www.saniko.com.pl/spolka-ubiega-sie-o-15-mln-zl-dofinansowania/

Foto: fakt.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu