Ratusz pyta włocławian o zdanie w kwestii reklam i obiektów małej architektury społeczeństwo

Przypominamy, że Urząd Miasta Włocławek udostępnił ankietę dotyczącą reklam i obiektów małej architektury w przestrzeni miejskiej. To jeden z elementów realizacji uchwały Nr XXXVIII/5/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego.

Ankieta jest dostępna na domenie http://ankieta-estetyka.wloclawek.eu/  

Celem sondażu w formie ankiety jest poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie reklam i małej architektury, co może w konsekwencji skutkować podjęciem działań w zakresie stworzenia standardów reklam i małej architektury na terenie miasta Włocławek.

Ankieta w formie on-line będzie aktywna do dnia 15 września 2018.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu