Przypominamy o zasadach funkcjonowania Urzędu Miasta

Szanowni Państwo, przypominamy o zasadach funkcjonowania Urzędu Miasta we Włocławku w związku z epidemią koronawirusa - z prośbą o rozpowszechnienie za pośrednictwem Państwa redakcji. Co do zasady Urząd jest nieczynny dla interesantów, poza przypadkami opisanymi w poniższym zarządzeniu! 

Przedstawiamy Zarządzenie Nr 110 a/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID 19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących w budynkach Urzędu Miasta Włocławek. 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się i ryzyka zakażenia koronawirusem COVID – 19 z dniem 14 marca 2020 r. Urząd Miasta Włocławek będzie nieczynny dla interesantów. 

2. Sytuacja, o której mowa w ust. 1 nie skutkuje przerwą w pracy Urzędu Miasta Włocławek. 

§ 2. Zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwienia spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej, z zastrzeżeniem § 3: 

a) w Urzędzie – poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu, 

b) kontakt telefoniczny: 54 414-40-00, 

c) adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl 

§ 3. Możliwość załatwiania spraw w budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 wyłącznie w sprawach: 

a) wydania/wymiany dowodu osobistego, 

b) rejestracji aktu zgonu, 

c) rejestracji aktu urodzenia, 

d) odbioru przesyłek awizowanych niedoręczonych pism urzędowych, 

e) wydania zaświadczenia o prawie do głosowania 

po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia. 

§ 4. Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek zobowiązana jest wylegitymować się dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie pod warunkiem wejścia do budynku. 

§ 5. Pracownicy Urzędu Miasta Włocławek oraz interesanci przed wejściem do budynku mogą zostać poddani pomiarowi temperatury ciała. 

§ 6. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta Włocławek i jednostek świadczących pracę na terenie Urzędu Miasta Włocławek do składania pracodawcy oświadczeń o odbytych i planowanych wyjazdach własnych i domowników poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 8. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 

Zarządzenie jest opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-110-a2020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-13-marca-2020-r-w-sprawie-wprowadzenia-prewencyjnych-zasad-zwiazanych-ze-stwierdzonymi-przypadkami-koronawirusa-covid-19-na-terenie-rzeczp/ 

Urząd Miasta uruchomił dedykowaną infolinię w związku z epidemią koronawirusa SARS-COv-2. 

Infolinia jest czynna 24 godziny na dobę i służy mieszkańcom w szczególności w zakresie pozyskania informacji o wyznaczonych miejscach kwarantanny we Włocławku oraz wsparcia dla osób potrzebujących pomocy, w szczególności osób starszych i z niepełnosprawnością. 

Infolinia działa pod numerem: 54/ 414 40 01.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu