Przy Zespole Szkół nr 11 powstanie plenerowa siłownia

Został rozstrzygnięty przetarg w tej sprawie. Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej, remont placu pod urządzenia do gier stolikowych oraz budowa odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Za najkorzystniejszą w przetargu została uznana oferta firmy Techstal AD Sp. z o.o. z Grudziądza, z całkowitą ceną oferty brutto wynoszącą 429 998,00 zł i 30-dniowym terminem realizacji zadania.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu