Przewodniczący Janusz Dębczyński

Solidarność z pracownikami Domów Pomocy Społecznej

Oświadczenie !                                                                                                                                                                

(........)Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Włocławek w pełni popiera protest pracowników Domów Pomocy Społecznej spowodowany rażąco niskimi wynagrodzeniami. Prezydent miasta przez ostatnie cztery lata nie zrobił nic by tą sytuację poprawić na korzyść personelu DPS. Dodatkowo  prezydent dopuścił do nierównego traktowania pracowników pomocy społecznej w porównaniu chociażby z zatrudnionymi w MOPR ,czy innych jednostkach. Ma to znamiona dyskryminacji wysoko kwalifikowanej, pracujących w niezwykle ciężkich warunkach pracowników DPS. Zaproponowana przez prezydenta podwyżka uposażeń o kwotę 200 zł. brutto jest dalece niewystarczająca dla tego środowiska. Pewnie ta kwota lub przeważająca jej część i tak była zaplanowana w budżecie miasta na 2019 r. na wzrost płacy minimalnej o 150 zł. do sumy 2250 zł.  Apelujemy do prezydenta i większości koalicyjnej w Radzie Miasta   o konkretne a nie pozorowane działania doprowadzające do zrównania wynagrodzenia  pracowników DPS z innymi pracownikami pomocy społecznej we Włocławku".                                                                                                                          

 

         Przewodniczący Klubu Radnych   

            Prawa i Sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                 

                RM Włocławek                                                                                                                                                                                                            

           Janusz Dębczyński

 

foto: portalsamorządowy.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu