Projekt dokumentu do wglądu

Od dziś w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22 wyłożony jest do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2019 – 2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Zainteresowani właściciele lasów mogą zapoznawać się z dokumentacją w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:00; wtorek 7:30 – 16:30; piątek 7:30 – 13:30 .

 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu.

 

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres email: srodowisko@um.wloclawek.pl lub w siedzibie Urzędu.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu)

 

Projekt dokumentu będzie dostępny do 06.10.2018 r.

 

Pełna informacja na ten temat: http://www.bip.um.wlocl.pl/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasow/

Foto: tapeciarnia.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu