Program "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"

Program „Zero tolerancji dla nietrzeźwości „ strażnicy miejscy realizowali w okresie od 19 kwietnia do 15 września br.

Podstawowymi celami i założeniem programu było podjęcie działań w zakresie ograniczenia uzależnień od alkoholu oraz zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa i świadomości prawnej mieszkańców naszego miasta. Analiza wyników programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” wskazuje, że główne cele programu zostały zrealizowane. W ramach programu 163 dodatkowe patrole zrealizowały 663 interwencje (w tym 394 interwencje własne i 269 interwencji zleconych przez Dyżurnego Straży Miejskiej w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców lub operatorów monitoringu wizyjnego miasta). W wyniku podejmowanych działań strażnicy miejscy udzielili 188 pouczeń, nałożyli 286 mandatów karnych i skierowali 52 wnioski do sądu o ukaranie. Z przeprowadzonej analizy wynika również, że obszarem miasta najbardziej zagrożonym spożywaniem alkoholu i wykroczeniami towarzyszącymi  następczo jest włocławskie Śródmieście (54,42%), najmniej zagrożonym terenem jest osiedle Zawiśle (0,44%) ogółu wykroczeń. Program „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” jest realizowany trzeci rok z rzędu. Trzyletnie doświadczenie wskazuje na to, że ciągle istnieje społeczne  zapotrzebowanie  kontynuowania niniejszego przedsięwzięcia, wynika ono z faktu, że jest to skuteczne narzędzie do likwidowania z przestrzeni publicznej zakłóceń spokoju i porządku.

Pozdrawiam Dariusz Rębiałkowski, rzecznik.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu