Program EKOpiec2018.

Skorzystają też mieszkańcy Włocławka Wydział Środowiska UM Włocławek jest w trakcie podpisywania 75 umów dotacji w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec2018 na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

 

Zgodnie z Regulaminem Programu EKOpiec2018 zadanie należy zakończyć do dnia 15.10.2018 roku, a rozliczenie wraz z załącznikami, które są wydawane w momencie podpisywania umów, dostarczyć do Wydziału Środowiska.  

 

Otrzymane rozliczenia będą na bieżąco weryfikowane oraz jedną transzą (przewidywany termin listopad 2018 r.) przekazane do WFOŚiGW w Toruniu,  a po ich zaakceptowaniu przez Fundusz będą dokonywane wypłaty dotacji.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu