Prezydent Włocławka złożył życzenia z okazji jubileuszu 70-lecia małżeństwa

Marek Wojtkowski u jubilatów.

Z kwiatami w rocznicę ślubu.

Prezydent Marek Wojtkowski gościł dziś u Państwa Teresy i Zenona Stawickich, którzy obchodzą 70 rocznicę ślubu. Były kwiaty, gratulacje i najserdeczniejsze życzenia dla Szacownych Jubilatów... Państwo Stawiccy mieszkają we Włocławku, dochowali się 8 dzieci, 20 wnuków i 37 prawnuków.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu