Praca Patrolu Szkolnego Straży Miejskiej

Szkoła

Minął pierwszy miesiąc pracy Patrolu Szkolnego.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami strażniczki we wrześniu swoją pracę skupiły wokół placówek oświatowych. Patrolując najbliższe okolice szkół strażniczki miejskie szczególną uwagę skupiały na zachowaniu młodzieży w drodze do i ze szkoły, ale również nie były obojętne na inne aspekty służby patrolowej  ujawniając  wykroczenia. W czasie wykonywania swoich obowiązków strażniczki skontrolowały 32 placówki handlowe, zrealizowały 35 interwencji własnych, podjęły i zrealizowały 9 interwencji zgłoszonych od mieszkańców do Dyżurnego Straży Miejskiej. W wyniku tych działań za popełnione wykroczenia 12 osób zostało pouczonych, 23 osoby zostały ukarane mandatami karnymi, zostanie skierowany 1 wniosek o ukaranie do sądu za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie poniżej 18 roku życia.  Wystosowane zostały 22 pisemne informacje do rodziców o paleniu papierosów przez ich dzieci.   W październiku Patrol Szkolny w porozumieniu z kierownictwem placówek oświatowych rozpocznie pogadanki i prelekcje w szkołach na wybrane tematy i zagadnienia.  

Dariusz Rębiałkowski


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu