Powstanie film o Edwardzie Gierku. Pierwsze zdjęcia nakręcono we włocławskim Pałacu Bursztynowym

Miejsce: Pałac Bursztynowy we Włocławku, czas: 30.06.2020 r. temat: film o Edwardzie Gierku, pomysłodawca: Krzysztof Grządziel.

W ostatnich dniach czerwca zaczęto kręcić film o Edwardzie Gierku, którego jedni cenili za dokonania, inni do tego stopnia go nienawidzili, że aż odebrali emeryturę (decyzja po 1989 roku). Do końca życia (zm, w 2001 roku) Edward Gierek otrzymywała li tylko rentę belgijską i francuską. Z powodów politycznych na pogrzebie nie pojawili się prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz premier Jerzy Buzek. Zabrakło także lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszka Millera.

Film o Edwardzie Gierku

Pomysłodawcą upamiętnienia Edwarda Gierka jest włocławianin Krzysztof Grządziel, który jest także głównym producentem. W rolę Edwarda Gierka wcielił się Cezary Pazura. Stanisławę Gierek zagra najprawdopodobniej Edyta Olszówka, która w połowie lat 80-tych wychowywała się we Włocławku.

Edward Gierek

Edward Gierek (ur. 6 stycznia 1913 w Porąbce, zm. 29 lipca 2001 w Cieszynie) – polski polityk, działacz komunistyczny, w latach 1970–1980 I sekretarz KC PZPR, poseł na Sejm PRL IIIIIIIVVVIVII i VIII kadencji. Członek Rady Państwa (1976–1980), w latach 1971–1981 członek prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności NaroduBudowniczy Polski Ludowej.

Tzw. gierkowska dekada, czyli okres sprawowania przez Edwarda Gierka władzy w latach 1970–1980, charakteryzowała się w pierwszej połowie dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski, aby w drugiej połowie zakończyć się wieloaspektowym kryzysem gospodarczym, który w efekcie doprowadził do kresu jego rządów oraz w dalszej perspektywie do upadku systemu socjalistycznego w Polsce.

W latach 70. nastąpił szybki rozwój przemysłu i budownictwa. Budowano do 300 tys. mieszkań rocznie. Wielką rolę odegrało tu budownictwo żelbetowe z prefabrykatów, oparte na technologii tzw. „wielkiej płyty”. Władzom jednak nie do końca udało się dostosować możliwości produkcyjne do ówczesnego wyżu demograficznego, mimo iż do 1975 powstało 65 fabryk domów i zbudowano ok. 1 mln mieszkań, nie spowodowało to spadku liczby osób oczekujących na mieszkania. Jednak skróciło to czas oczekiwania, który w 1980 wynosił 6 lat. Planowano przekroczyć granicę 300 tys. mieszkań budowanych rocznie i wybudować ich kolejne 3–3,5, aby w 1990 czas oczekiwania wynosił 4 lata. Unowocześniono sieć dróg krajowych, prowadząc obwodnice wokół miast oraz budując dwujezdniowe drogi wylotowe i wiadukty nad liniami kolejowymi. Zaczęto budować pierwsze autostrady (zobacz: olimpijka) oraz drogi szybkiego ruchu (zobacz: gierkówka). Polska stała się producentem wielu wysokiej jakości nowoczesnych produktów przemysłowych o standardzie akceptowanym na Zachodzie. Polska w latach 70. stała się także cenionym wykonawcą robót budowlanych w wielu krajach arabskich, m.in. w Iraku i Libii. Przeprowadzono pewne reformy oświaty. Wielu inwestycji nigdy nie ukończono, głównie z powodu źle skonstruowanego programu inwestycyjnego, który nie bilansował się, co spowodowało zbyt duże dysproporcje w całej gospodarce, doprowadzając przede wszystkim do kryzysu energetycznego i transportowego, związanego z brakiem rozbudowy infrastruktury kolejowej (największe środki przeznaczono na drogi krajowe).

Ocena rządów Edwarda Gierka

Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2001 przeprowadzonych po śmierci Edwarda Gierka 50% respondentów oceniło pozytywnie jego działalność. Natomiast według sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Gazety Wyborczej”, Radia Zet i TVN w 2004 46% respondentów wskazało Edwarda Gierka jako osobę, która zrobiła najwięcej dla Polski wśród przywódców powojennych.

Zwolennicy Edwarda Gierka wskazują na znaczący wzrost poziomu życia obywateli polskich w trakcie jego rządów oraz na dokonaną modernizację kraju. o śmierci Edwarda Gierka wzrosła jego popularność. W 2002 w Sosnowcu, dla upamiętnienia jego osoby i dokonań, powstało Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka. Od 2004 działa także partia polityczna Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, na której czele stoi były szef doradców I sekretarza, Paweł Bożyk]. Kilkanaście szkół na terenie kraju zgłosiło aspiracje do otrzymania jego imienia. Podczas kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2010 kandydat Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że Edward Gierek był komunistycznym, ale jednak patriotą. W tym samym roku powstał również Instytut im. Edwarda Gierka. W styczniu 2013 Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentował pomysł nazwania roku 2013 rokiem Edwarda Gierka.

zdjęcia: Sławomir Wasielewski


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu