Powiaty chcą spotkania z ministrem w sprawie sieci szpitali

Szpitale na pierwszej linii frontu.

Służba zdrowia zdaniem starosty bielskiego, nowego prezesa Związku Powiatów Polskich Andrzeja Płonki, to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed powiatami. Szpitale powiatowe, jak podkreśla, „stoją na pierwszej linii frontu”, choć w pierwszej linii zainteresowania zdaniem samorządowców oraz związkowców nie zawsze są.

 

W połowie grudnia 2018 roku Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych złożył w siedzibie Ministerstwa Zdrowia protest ws. pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Jak podkreślał wówczas Waldemar Malinowski, prezes związku: - Z powodu pewnych ruchów ministerstwa nasze placówki stanęły pod ścianą.

Zaniepokojeni sytuacją szpitali i zmianami, jakie zachodzą w finansowaniu placówek medycznych, są także samorządowcy.

Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich, w rozmowie z naszym portalem sytuację szpitali określił mianem jednego z najważniejszych wyzwań powiatów.

- Dzisiaj z racji tego, że nie ma nadwykonań w naszych szpitalach – a mówię to nie tylko ja, starosta bielski, to mówi znakomita większość starostów – nie mamy z czego dopłacać. Musiałyby wystąpić niewykonania w innych działalnościach, by nadwykonania w szpitalach pokryć - mówi Andrzej Płonka. - Czekamy na spotkanie z ministrem w sprawie sieci szpitali - dodaje.

Największym problemem szpitali w najbliższym czasie będzie wzrost kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniami wprowadzonymi przez regulacje, które nakładają na szpitale obciążenia finansowe, a nie przekazują placówkom dodatkowych środków z budżetu lub NFZ, czy rekompensują straty tylko częściowo. Wyzwaniem są także normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które w życie weszły 1 stycznia 2019 roku.

źródło: portalsamorządowy

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu