Potrzeba pomoc lub porada prawna po nieudanym zakupie? Pomoże Miejski Rzecznik Konsumentów

Kompetencje Miejskiego Rzecznika Konsumentów to udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie praw i interesów konsumentów, występowanie w imieniu i na rzecz konsumentów do przedsiębiorców, udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową.

Siedziba Miejskiego Rzecznika Konsumentów mieści się w gmachu Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22 (pok. 10, 11; tel.+48 54 414-43-05).

 

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

 

- wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

- występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

- składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów.

 

Więcej informacji na ten temat, a także druk wniosku o udzielenie pomocy konsumentowi, można znaleźć pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/miejski-rzecznik-konsumentow/

Foto: portalspozywczy.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu