Poseł Joanna Borowiak pisze do Marka Wojtkowskiego

Sprawa przebudowy ulicy Długiej we Włocławku

Sz. P. Marek Wojtkowski Prezydent Miasta Włocławka.

- Szanowny Panie Prezydencie, sprawa, z którą się do Pana zwracam dotyczy przebudowy ulicy Długiej na ulicę dwukierunkową z miejscami postojowymi. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się zaniepokojeni mieszkańcy, którzy nie wyrażają zgody na takie rozwiązanie. (.....)Proszę zatem o rezygnację z działań projektowych i wykonawczych podjętych ogłoszonym w dniu 05.09.2018 roku zapytaniem ofertowym w sprawie udzielnie zamówienia publicznego na powyższe zadanie inwestycyjne, zwłaszcza, że nie znajduje się ono w wydatkach majątkowych budżetu Miasta Włocławek na 2018 rok, ani wieloletniej prognozie finansowej(.....)".

- Zmiana organizacji ruchu w tym rejonie spowoduje wzrost natężenia ruchu, który zasadniczo wpłynie na obniżenie komfortu życia mieszkańców, poprzez zwiększenie hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Pogorszy się również bezpieczeństwo pieszych, a pragnę nadmienić, że w bliskim sąsiedztwie ulicy Długiej znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole oraz w trakcie budowy żłobek. Ruch pojazdów przy w/w ulicy odbywa się płynnie i nie ma wskazań do przebudowy ulicy na dwukierunkową. Według informacji pozyskanych od mieszkańców ulicy Długiej nie zorganizował Pan konsultacji z mieszkańcami w sprawie przebudowy, co powinno zostać uczynione przed podjęciem kroków zmierzających do realizacji inwestycji(.....)".


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu