Politechnika Poznańska dołączyła do grona partnerów ANWILU

Dokument podpisany przez Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego oraz Panią Agnieszkę Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

ANWIL podpisał w czwartek, 21 marca kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z Politechniką Poznańską. Kooperacja jednego z kluczowych przedsiębiorstw krajowego sektora chemicznego z poznańska uczelnią techniczną jest kolejnym krokiem na drodze zacieśniana współpracy włocławskiej spółki Grupy ORLEN ze światem nauki.

Dokument podpisany przez Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego oraz Panią Agnieszkę Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A. wyznacza pola, na których będzie współpracować firma z uczelnią. Podstawowym założeniem porozumienia jest dopasowanie realizowanych inicjatyw do potrzeb rozwojowych spółki  i jej pracowników oraz edukacyjnych studentów, którzy być może w przyszłości znajdą zatrudnienie w ANWILU, a także planów badawczych kadry akademickiej Politechniki Poznańskiej.

Wielokierunkowa optyka naszego partnerstwa czyni je elastycznym i daje nam szansę na jego regularne udoskonalanie. W tym celu powołane zostały grupy robocze, które, pozostając ze sobą w stałym dialogu, poszukiwać będą najlepszych rozwiązań wzmacniających naszą współpracę oraz czyniących ją bardziej efektywną – mówi Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A., dodając, że już dziś odbyło się pierwsze spotkanie gremium mającego nadzorować przebieg realizowanych działań.

W kontekście badawczym i biznesowym przewidywane jest stworzenie specjalnych zespołów konsultingowych rozpatrujących konkretne projekty rozwojowe. Natomiast organizacja prezentacji, wykładów eksperckich oraz warsztatów branżowych to tylko niektóre z wielu inicjatyw, jakie przewiduje porozumienie w wymiarze edukacyjnym.

Jedyny polski producent suspensyjnego polichlorku winylu oraz czołowy krajowy wytwórca nawozów azotowych systematycznie powiększa grupę swoich partnerów – w ubiegłym miesiącu spółka podpisała deklarację o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Firma organizuje także szereg własnych inicjatyw zorientowanych bezpośrednio na wsparcie studentów uczelni publicznych. Jedną z nich jest konkurs stypendialny Fundacji ANWIL dla Włocławka – „Młodzi z ANWILEM”, którego laureatom przysługuje 9-miesięczne stypendium w wysokości 700 złotych (na miesiąc) oraz staż lub praktyka w wybranym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Na realizację wszystkich programów stypendialnych skierowanych do uczniów i studentów spółka przeznaczyła w ostatnich latach niemal pół miliona złotych.

Fot. 1 – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ANWILEM a Politechniką Poznańską, Włocławek, 21.03.2019 r. Na zdjęciu: Pani Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu ANWIL S.A. oraz prof. dr hab. inż. Jan Żurek – Prorektor ds. współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej

Fot. 2 – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ANWILEM a Politechniką Poznańską, Włocławek, 21.03.2019 r. Na zdjęciu (od lewej): prof. dr hab. inż. Jan Żurek – Prorektor ds. współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej, Pani Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu ANWIL S.A. oraz Pan Jacek Mendelewski – Członek Zarządu ds. Produkcji ANWIL S.A.

 

Łukasz Zagulski
Specjalista ds. Marketingu | Marketing Specialist


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu