Policjanci zadbają o bezpieczne wyjazdy na ferie zimowe

Bezpieczeństwo dzieci najważniejsze.

Jutrzejszy dzień będzie ostatnim dniem nauki dla uczniów z naszego regionu przed feriami zimowymi. Podobnie jak w latach ubiegłych, policjanci będą czuwać, aby dzieci i młodzież bezpiecznie dotarły na zimowiska i z powrotem.

Wkrótce uczniowie z naszego regionu zakończą pierwsze półrocze nauki i rozpoczną ferie zimowe. To czas kiedy należy spodziewać się zwiększonego ruchu na drogach. Dlatego też, aby zadbać o bezpieczeństwo podróżnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży wyjeżdżających na zimowy wypoczynek, policjanci prowadzić będą działania profilaktyczno-kontrolne „Bezpieczne ferie", które rozpoczną się w jutrzejszy piątek 11 stycznia. Są one skorelowane z  akcją informacyjno-edukacyjną „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu", podczas której funkcjonariusze będą promować w rozmowach  z dziećmi i młodzieżą bezpieczne zachowania na drodze.

Podczas kontroli drogowych policjanci zwrócą uwagę na stan techniczny pojazdów, w tym również oświetlenie i stan ogumienia. Sprawdzą też czy kierujący się trzeźwi, czy podróżni mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących.

Mundurowi zwrócą również uwagę na to czy bagaże i sprzęt zimowy przewożone są prawidłowo tj. czy nie ograniczają widoczności i nie przemieszczają się podczas jazdy.

Policjanci będą też sprawdzać prawidłowość poruszania się pieszych po drodze oraz zachęcać do używania elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie są obowiązkowe, ale również w mieście.

Przypominamy, że każdy rodzic, opiekun może przed wyjazdem dziecka zwrócić się do policjantów ruchu drogowego o sprawdzenie autokaru i jego kierowcy. Najlepiej zrobić to z kilkudniowym wyprzedzeniem, kontaktując się z Wydziałem Ruchu Drogowego na numer 54 414 57 00 lub 54 414 57 10 (w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku), lub z dyżurnym na obsługiwany całodobowo numer 54 414 51 48. Można też przesłać na fax nr 54 414 57 05 wniosek o przeprowadzenie kontroli drogowej, który dostępny jest na stronie internetowej KMP we Włocławku w zakładce PREWENCJA-RUCH DROGOWY.

nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Oficer Prasowy KMP we Włocławku


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu