Policjanci i leśnicy rozmawiali o współpracy

Poruszono także wspólne patrole.

Bezpieczeństwo osób odpoczywających nad wodą i na terenach leśnym było jednym z tematów spotkania włocławskich mundurowych z leśnikami z Nadleśnictwa Włocławek. Poruszono także wspólne patrole i podejmowanie działań związanych ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń, do których można zaliczyć kradzieże drewna, kłusownictwo, zaśmiecanie lasów oraz pożary. 

Na zaproszenie Nadleśniczego Przemysława Jagiełły policjanci z Włocławka spotkali się z leśnikami. W spotkaniu wziął udział Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz,  Zastępca Komendanta ds. Prewencji  podinsp. Krzysztof Rakowski oraz Kierownikiem Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych sierż. sztab. Radosław  Woźniak. Natomiast Nadleśnictwo reprezentował Nadleśniczy wraz z p.o Komendanta PSL Jalantą Krukowską i inż. nadzoru Karolem Mentlewiczem. 
Podczas spotkania strony omówiły zasady współpracy nad zapewnieniem bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą. Na terenie działania naszej komendy i nadleśnictw znajduje się dużo zbiorników wodnych, gdzie każdy w ładną pogodę chętnie korzysta z tej formy wypoczynku. W czasie okresu wakacyjnego wspólne patrole będą zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym, w których może dojść do utonięcia osób. Mundurowi reagować będą także na popełniane wykroczenia w pobliżu miejsc wypoczynku, w szczególności związane z zaśmiecaniem terenów i pozostawianiem pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych.   
Nie mogło zabraknąć także rozmowy na temat wspólnych działań i przekazywania sobie informacji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem kradzieży drewna, kłusownictwa, zaśmiecania i przeciwdziałania zagrożeniom przeciwpożarowym. 
Uczestnicy zgodnie podkreślili, że wspólnie podejmowane działania mundurowych z pewnością pozytywnie wpłyną na jeszcze większe bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu. 
 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu