Planujesz remont nieruchomości w 2020 roku?

Termin upływa 31 sierpnia 2019 roku.

Sięgnij po dotację! Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji zachęcamy do składania informacji o zamiarze ubiegania się o dotacje do prac i robót budowlanych zaplanowanych na 2020 r.

Procedura związana jest z systemem dotacji, które w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2028 samorząd Włocławka udziela właścicielom i użytkownikom wieczystym chcącym przeprowadzić remont, przebudowę oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, położonych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji. W 2020 r. na ten cel zostanie przeznaczona kwota 1 500 000 zł.

Zgodnie z Uchwałą VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek procedura związana z ubieganiem się o dotację odbywa się dwuetapowo: etap I obejmuje złożenie informacji o zamiarze ubiegania się o dotację, etap II dotyczy złożenia wniosku udzielenie dotacji.

 

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,planujesz_remont_nieruchomosci_w_roku_siegnij_po_dotacje__,594.html


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu