Plakaty i banery wyborcze 2019 roku

Mieszkańców prosimy o zgłaszanie do Dyżurnego Straży Miejskiej wszelkiego rodzaju pozostałości, pod alarmowy numer telefonu 986.

Coraz szybciej zbliża się okres, po którym  zgodnie z kodeksem wyborczym, wszelkie plakaty i hasła wyborcze powinny zostać usunięte, przez odpowiedzialne za nie komitety w ciągu 30 dni, od daty przeprowadzenia wyborów.

Mówi o tym obowiązku przepis art. 495 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy. Jednakże z zastrzeżeniem wynikającym z art. 110 § 6a przytoczonej ustawy. Prawo przewiduje bowiem, że z tego obowiązku zwolnione są instalacje wystawione na terenach prywatnych.  Oznacza to, że w przypadku wyborów parlamentarnych w 2019 roku, komitety mają na to czas do 12 listopada.

W związku z tym za 5 dni nie powinno już być żadnych plakatów i banerów reklamujących kandydatów do Parlamentu, które znajdują się na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.  Czas i warunki atmosferyczne robią swoje i pozostałości plakatów, już tylko szpecą otoczenie, ulice i parkany nieruchomości. 

Jednak dopiero po tym terminie będzie można zgłosić niewywiązanie się z tego obowiązku do władz gminy, które są zobowiązane do ich usunięcia na koszt konkretnego komitetu wyborczego. Zazwyczaj do takich działań oddelegowane są służby komunalne, w tym Straże Miejskie. Wobec powyższego zwracamy się apelem do pełnomocników komitetów wyborczych o podjęcie stosownych działań zapewniających usunięcie plakatów swoich kandydatów. Natomiast mieszkańców prosimy o zgłaszanie do Dyżurnego Straży Miejskiej wszelkiego rodzaju pozostałości, pod alarmowy numer telefonu 986.

Dariusz Rębiałkowski


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu