Ósmoklasiści już po egzaminach

Jakie szkoły średnie wyborą uczniowie włocławskich podstawówek.

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – 2020r.

L. p.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

OPO %

OMA %

OJA %

OJN %

OJF%

1.

Szkoła Podstawowa nr 2

98

53,47

39,63

51,62

-

-

2.

Szkoła Podstawowa nr 3

56

43 

25,98

29,35

-

-

3.

Szkoła Podstawowa nr 5

37

40,4

27,51

36,83

27

-

4.

Szkoła Podstawowa nr 7

41 

50,44

42,05

51,66

-

-

5.

Zespół Szkół nr  8

37

55

43

53

-

-

6.

Szkoła Podstawowa nr 10

55

50,17

34,24

46,32

-

-

7.

Zespół Szkół nr 11

40

51,70

35,55

45,85

-

-

8.

Szkoła Podstawowa 12

50

55,48

41,56

51,86

47

-

9.

Szkoła Podstawowa nr 14

77

58,90

44,14

56,49

-

-

10.

Szkoła Podstawowa nr 18

 

43

47

36

47

-

-

11.

Szkoła Podstawowa nr 19

50

60,82

44,55

58,18

-

-

12.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

104

64,30

54,45

60,62

-

100

13.

Szkoła Podstawowa nr 22

92

58,3

51,51

55,53

18

-

14.

Szkoła Podstawowa nr 23

85

57,27

50,22

61,18

-

-

15.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Zespole Szkół Muzycznych 

14

73,14

64,29

74,00 

-

-

RAZEM

879

54,62

42,31

51,96

30,66

100

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu