Od 5 listopada będzie wstrzymany przepływ przez Stopień Wodny

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 54 233 93 95 wew. 25 lub 601 38 11 89.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW w Warszawie informuje, że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego dolne stanowisko stopnia do sezonu zimowego, w okresie od 5 do 26 listopada, codziennie w godz. 9.00-13.00, będzie wstrzymywany przepływ wody przez stopień.

Spowoduje to obniżenie się poziomu wody w Wiśle o ok. 1,5 metra w rejonie Włocławka i o ok. 1 metr w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

 

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu