Obowiązki właścicieli

I opiekunów psów

Obowiązki właścicieli i opiekunów psów.

Jednym z obszarów pracy Straży Miejskiej, jest reagowanie na nieprawidłowości i nieakceptowane przez mieszkańców naszego miasta zachowania właścicieli i opiekunów psów. Należy do nich wyprowadzania zwierząt  bez zachowania odpowiednich środków ostrożności, popularnie mówiąc, puszczanie piesków luzem, bez kontroli za pomocą smyczy, często bez kagańca. Innym jeszcze bardziej bulwersującym zachowaniem się osób, które trzymają psy jest pozostawianie odchodów. Realizując swoje zadania ustawowe strażnicy miejscy reagują na zgłoszenia, które wpływają do Dyżurnego Straży Miejskiej oraz na pisemne prośby. Ostatnim przykładem skutecznego działania strażników z „eko-patrolu” były kontrole w rejonie ulic: Bechiego, Łęgska, Bulwary i Ogniowa,  przeprowadzone w związku z pisemną prośbą dyrektora jednej z placówek oświatowych  dot.  właścicieli psów, którzy nie zbierają odchodów po swoich pupilach. Kilkudniowa obserwacja, poparta nagraniami wizualnymi przekazanymi do dyspozycji Straży Miejskiej, pozwoliła ustalić i dotrzeć do osób, które nie wywiązywały się ze swoich obowiązków. Gwoli przypomnienia, wyżej opisane wykroczenia penalizowane są niżej wymienionymi przepisami:

art. 77 Kodeksu Wykroczeń, „Kto  nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia” podlega karze grzywny do 250 zł, lub nagany.

- Uchwała Nr XXXII/84/2017 rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku rozdz. 6 § 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Na koniec trochę statystyki. W miesiącu październiku br. do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 47 interwencji dot. nieprzestrzegania w/w przepisów. Strażnicy miejscy podejmujący działania służbowe wobec opiekunów  i właścicieli psów zastosowali 16 pouczeń i nałożyli 8 mandatów karnych. Ujawnili również 2 przypadki, w których pieski nie były zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie – z tego powodu został nałożony 1 mandat  karny. Ponadto skierowano 14 informacji do Urzędu Miasta o braku opłaty za posiadanie psa.

 Dariusz Rębiałkowski, rzecznik.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu