Nasi uczniowie z marszałkowskimi stypendiami

W gronie stypendystów jest również blisko 40 uczniów włocławskich szkół

Do 366 uczniów z całego regionu trafią stypendia przyznane w ramach marszałkowskiego projektu „Humaniści na start”. O wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych lub liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

Uczniowie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość stypendium uzależniona jest od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba uczęszcza). Wsparcie można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Podpisanie umów ze stypendystami oraz wypłata pierwszej transzy stypendium nastąpi najpóźniej w grudniu.

Pełna informacja na ten temat, wraz z wykazem stypendystów: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33435-humanisci-ze-stypendiami

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu