MPWiK buduje sieć kanalizacyjną

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje za pośrednictwem swojej witryny internetowej,
że rozpoczyna realizację następujących zadań inwestycyjnych:
Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej (od ul. Brzezinowej do ul.
Paprociej)
Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Papieżka (końcówka - od ul.
Duninowskiej do posesji nr 25
Zadanie nr 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kochanowskiego (od ul. Konopnickiej)
Zadanie nr 4
a)Budowa sieci wodociągowej w ul. Planty od. ul. Nagórskiego do posesji 83 i 87

Urząd Miasta Włocławek, Referat Komunikacji Społecznej
tel. +48 54 414-44-21, fax +48 54 414-43-89
e-mail: prasa@um.wloclawek.pl
www.wloclawek.pl

2
b)Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią w ul. Planty 77, 79, 93, 91, 95,
89a + 3 posesje
Zadanie nr 5 - Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Dziewińskiej, Płowieckiej,
Planty i Kaliskiej
Zadanie nr 6 - Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolskiej od nr 9 do ul. Planty
Zadanie nr 7 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Dziewińska 9-15
Termin wykonania zadań do końca października 2018 r. (z wyjątkiem zadania nr 7 - do
końca września 2018 r.).
Łączna wartość robót to ok. 1,9 mln zł.
Informacja jest opublikowana: https://www.mpwik.wloclawek.pl/


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu