Kursy zawodowe i staże w ramach projektu MOPR

Od 2017 r. uczestnicy projektu: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja” korzystają ze wsparcia w formie grup samopomocowych.

Beneficjenci projektu w ramach grup na bieżąco omawiają najważniejsze wydarzenia związane z udziałem w projekcie jak i wymieniają się doświadczeniami, wzajemnie motywują i wspierają w dążeniu do urzeczywistniania podjętych zobowiązań i postanowień. Grupy samopomocowe stanowią również forum wymiany informacji i wskazówek, celem przezwyciężania trudności życiowych i efektywnego pokonywania codziennych problemów.

Natomiast promowanie alternatywnych, pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego, zapoznanie z ofertą instytucji działających w sferze kultury i edukacji, uruchomienie potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa i sąsiedzka to cele realizowane za pomocą działań środowiskowych.

Spośród uczestników projektu 14 osób wzięło udział w kursach zawodowych, zakończonych pomyślnie zdanym egzaminem. W czerwcu rozpoczęła się realizacja staży zawodowych u wybranych pracodawców, m.in. na stanowiskach pomoc administracyjna, pomoc kuchenna, pracownik ochrony, pracownik gospodarczy. Nowe wyzwania związane z podjęciem stażu omawiane są na bieżąco z pośrednikiem pracy, który monitoruje postępy i motywuje uczestników do dalszego rozwoju.

 

Pełna informacja na temat projektu: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1945


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu