Kuchcińscy powinni zapłacić PIT z odsetkami za darmowe loty

Właściwy urząd skarbowy powinien zażądać w tej sprawie wyjaśnień od Kancelarii Sejmu.

Darmowe loty rodziny marszałka Sejmu były świadczeniem w naturze podlegającym opodatkowaniu.

Sprawa lotów na Podkarpacie wojskowymi samolotami marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i jego rodziny ma swoje skutki podatkowe. Osoby te latały za darmo. Takie nieodpłatne świadczenia są traktowane jako przychód do opodatkowania.Sam marszałek Kuchciński jest podatnikiem PIT, bo jego uposażenie – jak wszystkich posłów – podlega opodatkowaniu.

Jednak ustawa o tym podatku przewiduje w art. 21 ust. 1 pkt 104 zwolnienie dla świadczeń w naturze otrzymywanych przez posłów. O ile jego loty rządowymi samolotami mogły być uzasadnione zadaniami (choć marszałek przeprosił za ich nadużywanie) i wolne od podatku, o tyle inaczej jest z rodziną.

Według ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uposażenia poselskie są traktowane jak wynagrodzenia ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu. Tym samym stosuje się do nich także inne przepisy o PIT od przychodów z pracy. Jak zauważa Anna Misiak, doradca podatkowy i partner w MDDP, w standardowej relacji pracownik–pracodawca świadczenia dla członków rodziny podatnika też podlegają opodatkowaniu.

– Tak jest gdy pracodawca pokrywa koszt świadczeń dla członków rodziny pracownika, np. opieki medycznej, transportu, przeprowadzki, ubezpieczenia, zakwaterowania. Wartość tych świadczeń jest traktowana jako przychód pracownika i podlega opodatkowaniu, od którego pracodawca pobiera zaliczkę na podatek – przypomina Misiak. I dodaje, że prawidłowość naliczania podatku przez pracodawcę jest weryfikowana przez organy podatkowe podczas czynności sprawdzających lub kontroli.

 

Podobnie twierdzi Magdalena Kucharska, doradca podatkowy w kancelarii Kamiński i Wspólnicy.

 

– Pracodawca, w tym przypadku Kancelaria Sejmu, powinien odprowadzić zaliczkę na podatek, a pracownikowi wystawić formularz z wartością nieodpłatnych świadczeń – zauważa. Precyzuje, że chodzi o formularz PIT-11, a przed 2019 r. PIT-8C. – Niedopełnienie tego obowiązku to niezłożenie informacji podatkowej. Podlega karze z kodeksu karnego skarbowego – przypomina.

W poniedziałek marszałek przeprosił za nadużywanie maszyn rządowych i zapowiedział wpłatę 28 tys. zł na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. – Wpłata na szczytny cel nie zwalnia podatnika z wpłaty zaliczek na podatek z odsetkami za poprzednie lata – zauważa Magdalena Kucharska.

– Właściwy urząd skarbowy powinien zażądać w tej sprawie wyjaśnień od Kancelarii Sejmu i szczegółowo zbadać okoliczności – sugeruje podkarpacka posłanka Krystyna Skowrońska (PO).

 

źródło: rzeczpospolita.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu