Komunikat o zwiększonym przepływie przez Stopień Wodny

W związku z powyższym, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że na wniosek Stoczni Rzecznej w Płocku „Centromost” w związku z transportem sekcji na barce BP 1000 w asyście pchaczy Żeglugi Wyszogrodzkiej „Aleksander” i „Żubr” w dniu 22 sierpnia 2019 roku dokonana zostanie procedura alimentacji stanowiska dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku.

 

Przepływ przez Stopień w dniu 22 sierpnia 2019 r. w godzinach 00.00-12.00 będzie oscylował na poziomie 750 metrów sześciennych na sekundę czyli o około 100 metrów sześciennych więcej od prognozowanego na ten dzień dopływu wody do Zbiornika Włocławek.

Przewidywany maksymalny stan wody na wodowskazie Włocławek w w/w godzinach będzie wynosił około 180 cm.

Bliższe informacje można uzyskać w Zarządzie Zlewni we Włocławku pod numerem telefonu 607 299 688.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu