Kaskadowy pomiar prędkości w powiecie włocławskim

Cyklicznie przeprowadzana akcja kaskadowego pomiaru prędkości ma na celu ograniczenie zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z ruchu tych kierujących, którzy rażąco nie stosują się do przepisów ruchu.

Wczoraj policjanci włocławskiej „drogówki" w ramach ogólnopolskiej akcji, prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości". W jej wyniku zatrzymali kilka praw jazdy i nałożyli kilkaset mandatów.

Wczoraj (08.11.2019) na terenie powiatu włocławskiego miała miejsce policyjna akcja dotycząca kaskadowego pomiaru prędkości. Celem przeprowadzonych działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. To właśnie przekraczanie dozwolonych limitów jazdy i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu powoduje największe zagrożenia dla jego uczestników.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

We wczorajszych działaniach wykorzystane zostały oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz ręczne mierniki prędkości. Policjanci zatrzymali 4 prawa jazdy, w tym 2 za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h więcej w obszarze zabudowanym i nałożyli na kierujących ponad 130 mandatów. Funkcjonariusze ujawnili poza tym 1 nietrzeźwego kierującego, 1 kierowcę prowadzącego pojazd pomimo zakazu sądowego oraz 2 kierujących, którzy nie posiadali w ogóle uprawnień. Badaniu na trzeźwość poddano ponad 400 osób „siedzących za kółkiem" i zatrzymano 14 dowodów rejestracyjnych.

 st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska
Zespół Komunikacji Społecznej
Komenda Miejska Policji we Włocławku


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu