Jest wielce prawdopodobne, że osiedle Zazamcze wzbogaci się o tunel, który połączy ulicę Wieniecką z Okrzei. Ratusz ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji

Urząd Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”.

Zazamcze – jedna z największych dzielnic Włocławka, położona na lewym brzegu Wisły w zachodniej części miasta. Osiedle zamieszkuje około 25 tys osób. Przebiega tędy droga krajowa nr 91. Większość dzisiejszej zabudowy zachodniego Zazamcza powstała w latach 1969-1978. Ówcześni architekci nie wzięli pod uwagę by Zazamcze bezkolizyjnie skomunikować z centrum Włocławka i trasą nr 1 (ul. Okrzei ). Kolejne władze obiecywały, obiecywały i obiecywały. Aż do dziś. Dla Zazamcza i jego mieszkańców otwiera się szansa, by wkrótce czekanie na przejeździe kolejowym ulicy Wienieckiej, było już tylko historią.  

Przedmiot zamówienia:

- bejmuje opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentacja ma powstać dla:

- rozbudowy drogi powiatowej – ulicy Wienieckiej na odcinku w obrębie linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła (o długości ok. 0,4 km) wraz z budową tunelu drogowego w ciągu tej ulicy pod linią i pod połączeniem ulic Ceglanej i Energetyków.

- rozbudowy dróg gminnych – ulicy Ceglanej (o długości ok. 0,3 km) i ulicy Zdrojowej (o długości ok. 0,2 km) oraz budowy drogi gminnej – ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Wienieckiej do ulicy Zdrojowej (o długości ok. 0,05 km), w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej, planowanego do realizacji przez Miasto Włocławek, wraz z przekazaniem przez wykonawcę zamawiającemu przygotowanego do złożenia skutecznego wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 29.05.2020

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

foto: Sławomir Wasielewski

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu