Informacje o „Małym ZUS”

Szkolenia w Inspektoracie ZUS we Włocławku odbędą się 10 i 24 stycznia o godz. 10:00.

Przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia, czy od 1 stycznia 2019 roku mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne zależnie od ich przychodów.

Warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z nowych przepisów są dostępne na stronie: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/maly-zus/2234287  

Wszelkie kwestie, które dotyczą „Małego ZUS” zostaną również omówione podczas szkoleń i Drzwi otwartych.

 

 

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu