Inauguracyjne posiedzenie Rady ds Polityki Senioralnej

2 lipca br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds Polityki Senioralnej, organu opiniodawczo - doradczego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Senioralnej w kadencji 2020 - 2024.

Głównym zadaniem tego organu jest rozwijanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce oraz proponowanie nowych rozwiązań w zakresie polskiej polityki społecznej wobec osób starszych.

Podczas posiedzenie inauguracyjnego m.in. wręczono akty powołań członkom Rady oraz wybrano Prezydium.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu