Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina: ptaki i nietoperze są pod ochroną!

Ptaki i nietoperze w naszym sąsiedztwie to zwierzęta pod ochroną i prawo zabrania ich zabijania, okaleczania, płoszenia, niepokojenia, niszczenia ich siedlisk – miejsc rozrodu, wychowu młodych, schronień, utrudniania dostępu do nich. Naruszenie tych zakazów jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, a nawet aresztu.

 

Jak zatem postępować żeby nie zagrażać ptakom? GDOŚ apeluje:

Jeśli mieszkasz na terenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, interesuj się ogłoszeniami o zaplanowanych remontach, by móc odpowiednio wcześniej zareagować.

Reaguj, gdy widzisz, że ptakom lub nietoperzom może stać się krzywda. Powołanie się na obowiązujące prawo może okazać się wystarczające do przerwania prac zagrażających zwierzętom i dokończenia robót bez kolizji z przepisami.

Zrób zdjęcia i zadzwoń na policję, jeśli rozmowa z przytoczeniem przepisów prawa nie przyniesie efektu.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska radzi też, jak przeprowadzić prace modernizacyjne zgodnie z prawem, a jednocześnie bezpiecznie dla ptaków i nietoperzy.

 

Więcej informacji na ten temat: www.gdos.gov.pl/ochrona-ptakow-i-nietoperzy

foto: ekologia.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu