Fundacja „Vladislawia” zaprasza na „Kreatywne Wakacje 6.”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne w ramach szóstej edycji „Kreatywnych Wakacji”.

W programie będą różnorodne zajęcia aktywizujące wiele sfer życia najmłodszych np. artystyczne poniedziałki, zajęcia sportowe, warsztaty z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, warsztaty taneczne oraz zabawy w Parku Trampolin. Udział w „Kreatywnych Wakacjach 6.”jest bezpłatny. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia wakacyjne w ramach tego projektu realizowane będą za zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zajęcia wakacyjne w ramach projektu „Kreatywne Wakacje 6.” rozpoczynają się 13 lipca. Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia. Informacje o programie i zasadach rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Vladislawia” www.fundacjavladislawia.pl

„Kreatywne Wakacje 6” współfinansowane są przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu